UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5b18.jpg

Lactatiekundig advies

Als er zich borstvoedingsproblemen  (of voedingsproblemen in het algemeen) voordoen kan beroep gedaan worden op de lactatiekundige.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Pijn tijdens borstvoeding

 • Problemen met aanleggen

 • Je baby drinkt niet of moeilijk aan de borst

 • Onvoldoende groei bij de baby

 • Borstvoeding geven aan een baby met korte lip/tongriem

 • Problemen bij het drinken aan een fles (luchthappen, morsen, klakken tijdens de voeding)

 • Borstvoeding geven aan een premature baby

 • Afkolven en problemen met afkolven

 • Borstvoeding in combinatie met werken

 • Borstvoeding afbouwen of combineren met flesjes

 • Te weinig of te veel melk

 • Borstvoeding geven aan een tweeling

 • ...


Machteld is vroedvrouw van opleiding en een expert op het gebied van borstvoeding, dit mede door een intensieve opleiding (IBCLC) en bijscholingen.

Borstvoeding geven is voor elke mama en haar gezin een uniek verhaal.  Naast advies over problemen of vragen afgestemd op de specifieke nood van mama en baby, bereidt Machteld jullie tijdens de zwangerschap reeds voor op de borstvoeding.

Heb je een vraag, bezorgdheid of nood aan extra informatie aarzel niet om Machteld te contacteren.