Praktijk Charlotte (groot)-0250.jpg

Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk: 'Therapie door bewegen'.

Het is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Door middel van oefentherapie worden mensen met klachten ondersteund om de beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Een kinesitherapie behandeling duurt gemiddeld een half uur.
Er wordt telkens per behandeling afgerekend. Op het einde van de behandelreeks ontvangt u het getuigschrift voor de mutualiteit.
De vastgelegde tarieven kunnen worden geraadpleegd op www.riziv.fgov.be.
U hebt voor een behandelreeks een voorschrift van de arts nodig. 

Specialisaties binnen de praktijk:

 • Pre- en postnatale kine  

 • Bekkenbodemreëducatie

 • Kinesitherapie bij kinderen en baby's

 • Leerproblemen

 • Autogene drainage bij kinderen

 

Prenatale kinesitherapie


Tijdens de prenatale oefeningen, of de oefeningen voor de bevalling, krijgt u uitgebreid uitleg over de bevalling.
We werken op:

 1. lichaamsbewustzijn en houdingsadvies (tegen rugklachten)

 2. bewustwording van de bekkenbodemspieren en de thuis oefeningen voor de eerste 6 weken na de bevalling

 3. aanleren van ontspannen en het opvangen van de weeën

 4. aanleren van de perstechnieken

Prenatale oefeningen kunnen starten vanaf week 30 van de zwangerschap. Als er zich problemen voor doen, kan dit vroeger starten. Uiteraard is er extra aandacht voor zwangerschapsgebonden bekken- en rugpijn tijdens de zwangerschap.

Postnatale kinesitherapie

Bij de postnatale kiné wordt de focus gelegd op het revalideren van zowel de buik- als bekkenbodemspieren. Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam heel veel veranderingen, dus een goede revalidatie is zeker aan te raden.

In de eerste plaats is het belangrijk om de bekkenbodemspieren te versterken. Deze spieren krijgen heel wat te verduren tijdens de bevalling, maar ook door de hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap. Vandaar zijn deze bekkenbodemspieroefeningen ook uitermate belangrijk bij een keizersnede.

Nadien komen de buik en rugspieren aan de beurt, met een extra aandacht voor houding en ergonomie. 

Ons doel is om een basisconditie te herstellen en voor te bereiden op het hervatten van sportactiviteiten en werk.

Bekkenbodemreëducatie

Mogelijke problemen die kunnen worden aangepakt:

 • Urineverlies of incontinentie

 • Gynaecologische problemen (bv blaasverzakkingen)

 • Constipatie

 • Seksuele dysfuncties zoals vaginisme, spastische bekkenbodem

 • Nabehandeling prostaatoperatie, operaties aan de blaas en baarmoeder

 • Blaastraining

De kinesitherapie voor bekkenbodemtraining bestaat uit drie pijlers: Het bewust worden van de bekkenbodem, training van de bekkenbodem en automatiseren van de spieren in de dagelijkse activiteiten.

Dit gebeurt door middel van

 • Bekkenbodemoefeningen onder manuele controle

 • Elektrostimulatie: Via een elektrode wordt een aangepaste stroom toegepast op de bekkenbodem zodat die samentrekt of relaxeert. De intensiteit wordt individueel aangepast. Om hygiënische redenen, wordt de sonde door de patiënt aangekocht. Dit gebeurt via de kinesist.

 • Biofeedbacktraining: Dit is een training waarbij de patiënt actief moet oefenen en waarbij hij zichzelf kan controleren via een lichtsignaal. De controle geldt zowel voor opspanning als relaxatie als de snelheid, de kracht en de uithouding van de contractie.

 • Thuisprogramma: Bij de gehele therapie is het noodzakelijk dat de patiënt de aangeleerde oefeningen regelmatig thuis uitvoert. Een goede thuistraining, zowel tijdens de therapieperiode als erna zijn van groot belang voor de resultaten en het behoud ervan.

Ook informatie ivm opvangmateriaal en heel wat nuttige tips, horen bij de kinesitherapeutische behandeling.

Kinesitherapie bij kinderen en baby's

 • autogene drainage bij ademhalingsproblemen

 • leerstoornissen

 • schrijfmotoriek

 • typ 10

 • motorische ontwikkeling

 • voorkeurshouding bij baby's